Mattssons | PostNord | Herstadberg

Mattssons Fastighetsutveckling bygger åt PostNord på Herstadberg i Norrköping och itBossen har fått i uppdrag att digitalt dokumentera delar av byggprojektet.